BETONARME GÜÇLENDİRME_en-GB

BETONARME GÜÇLENDİRME_en-GB

Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme    

Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem bölgeleri arasında teşkil edilen Himalaya-Alp deprem kuşağının tam ortasında yer almakta olup, dünya genelinde bir deprem ülkesi olarak bilinmektedir.

 Depremlerin haricinde yapılar değişik durumlar altında da hasara uğrayabilirler. Bunlar; donatı korozyonu, aşırı yükleme, fiziksel etkiler ve zararlı kimyasallar olarak sıralanabilir.

Hazırlanmış olan hasar belirleme formunda, genel olarak binalar kullanma durumlarına göre:

1.) Depremden hasar almamış ve hemen kullanılabilecek durumda olan binalar,

2.) Güçlendirme ve onarım işlemlerinden sonra kullanılabilecek binalar,

3.) Çökme tehlikesi bulunup, yıkılması gereken binalar, olarak üç sınıfa ayrılmaktadır.

Taşıyıcı sistemler; ilave ağırlıklar, özağırlık, hareketli yükler, rüzgar ve deprem etkileri, çarpma, sıcaklık değişmeleri, infilak, dış ortamın etkenleri ve yaşlanma bağlı olan durumlar, yangın, bina yorulma gibi etkilere maruz kalabilmektedirler.

Yapılarda güçlendirme ve onarım gerektiren en önemli durum depremlerin yapılardaki etkinliğidir. Deprem sebebiyle meydana gelen bir başka güçlendirme ve onarım gereksinimi ise bugünün depreme dayanıklı yapım kurallarından önce inşa edilmiş eski binaların kullanılmasının devam edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Onarım

Kullanım ya da görünüm bakımından hasar görmüş olan bir yapıda ya da birkaç yapı alanlarında hasardan önceki haline getirmek için yapılan değişiklik ve çalışmalara onarım ismi verilmektedir.

Kültürel ve tarihi değeri bulunan bir yapının onarımında en önemli olan bir mirasın korunmaya devam etmesidir ve onarım bedeli akılların ucundan bile geçmez.

Güçlendirme (Takviye)

Bir binanın yük taşıma kapasitesini, düktilitesini, rijitliğini, stabilitesini ya da bunlardan bir kısmını hasardan önceki ya da mevcut durumunun üstüne çıkarmak amacıyla yapılan değişikliklere güçlendirme ismi verilmektedir.

Onarım, hasar görmüş binada; güçlendirme işlemi ise her yapıda yapılabilir.

Onarımın hasar görmüş bir binada yapılmasına karşın, güçlendirme için binanın hasar görmüş olması gerekmemektedir.

Görülüyor ki onarımda işleminde amaç yapının bir önceki durumunu geri kazandırmaktır. Bu kullanım neticesinde olabileceği gibi mukavemet gibi mekanik karakteristikler anlamında da düşünülebilir. Güçlendirme de ise asıl amaç yapının mukavemet ve benzeri karakteristiklerini önceki düzeyin daha üstüne çıkarılması anlamına gelmektedir.

1.) Yapının Ağırlığı Azaltılmalıdır

Deprem anında yapıya uygulanan kuvvet ağırlığı ile orantılı olduğu için binanın ağırlığında uygulanacak bir azaltma aynı seviyede yapıya gelebilecek deprem kuvvetinin de en aza indirilmesi sağlayacaktır.

Yapıyı daha da hafifletebilmek için tuğla bölme duvarların yerine daha hafif gaz beton, alçı beton ya da ahşap panolu bölme duvarlar yapılabilmektedir. Yapının üst katlarından bir ya da birkaç tanesi yıkılabilir. Yapıda çatıya yalıtım için eklenmiş olan ağır malzemeler daha hafif malzemeler ile değiştirilir. Yapı içindeki kalın sıvılar veya dış yüzündeki taş kaplamalar kaldırılarak bina daha da hafifletilebilir.

Merdivenlerden taşıyıcı sistemlere gelen yükleri daha az seviyeye indirmek için merdivenlerin yüklerini direk zemine aktaran çalışmalar yapılabilir.

2.) Binanın Sünekliğinin Artması

Süneklik yapının enerji tüketme gücü anlamına gelmektedir. Yapıların deprem sonrası onarım işlemlerinde genellikle kesitlerin genişletilmesi, çerçeve boşluklarına perde duvar ilave edilmesi gibi önlemler alınmaktadır. Bunlar ise genel olarak yapının dayanımını güçlendiren ancak sünekliği artırmayan işlemlerdir.

Rijitliği yüksek elemanların sünekliği oldukça azdır. Bunun yanında mantolama şeklindeki güçlendirmelerde çok miktarda donatı kullanımı yapılacağından süneklik yine azalma gösterecektir. Donatı oranı yükselmeye başladıkça süneklik oranı azalacaktır. Genellikle güçlendirme ve onarım yapının sünekliğini azaltmaktadır.

Firmamız ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız web sayfamız aracılığıyla ya da telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Binanız risk altında kalmasın, bizimle güçlü bir şekilde ayakta dursun.

To be notified of new opportunities, sign up for our newsletters.